مرکز آموزش ANSYSpro

سایت ANSYSpro افتخار دارد که با آموزش عمومی نرم افزار ANSYS، فرآیند توسعه محصولات صنعتی را یک گام به جلو برده و برای بهبود کیفیت طرح های مهندسی قدمی برداشته است.
بسته های آموزشی ارائه شده در این بخش به صورت خودخوان و خودآموز طراحی شده اند و مهندسین عزیز بودن نیاز به مربی اموزشی می توانند از این مطالب استفاده نمایند.
لطفا سوالات و پیشنهادات خود را در بخش تماس با ما مطرح نمایید.

اثر شوک انفجار روی شناورهای دریاییآنچه در این دوره می‌آموزید:
1. توانایی اتصال محیط AUTODYN به محیط Explicit Dynamics
2. توانایی ایجاد یک قطعه‌ی اویلری و عملیات های مرتبط
3. توانایی وارد نمودن ناحیه انفجار TNT
4. توانایی تعریف برهم کنش‌های مختلف در محیط AUTODYN

زبان: فارسی

دانلود آموزش

دانلود فایل‌های مورد نیاز

آشنایی مقدماتی با انسیس ورکبنچآنچه در این مطلب می‌آموزید:
این بسته آموزشی به صورت خودآموز طراحی شده است تا با کمک آن کاربر بتواند با عملکرد قسمت های مختلف نرم افزار انسیس ورک بنچ ANSYS Workbench آشنا شود.
این برنامه آموزشی طوری طراحی شده است تا روند طراحی را در کنار قابلیت های تکنیکی نرم افزار انسیس ورک بنچ ANSYS Workbench به طور همزمان آموزش دهد.

زبان: انگلیسی

دانلود

شبیه سازی مواد فوق ارتجاعی (Hyperelastic)آنچه در این دوره می آموزید:
1. آشنایی با مدل های مختلف مواد فوق ارتجاعی
2. توانایی وارد نمودن داده های تجربی و انطباق این داده ها با مدل فوق ارتجاعی موجود
3. توانایی مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج تحلیل اجزاء محدود
4. توانایی استفاده از Response Function برای پیش بینی رفتار ماده فوق ارتجاعی

زبان: فارسی

دانلود آموزش

دانلود فایل‌های مورد نیاز

شبیه سازی کمانش استوانه کامپوزیتیآنچه در این دوره می آموزید:
1. آشنایی با نحوه مدل سازی سازه های کامپوزیتی با الیاف پیچشی
2. آشنایی با نحوه بررسی معیار شکست در سازه های کامپوزیتی
3. توانایی ایجاد تقویت کننده در سازه های استوانه ای
4. توانایی انجام تحلیل های کمانش در سازه های استوانه ای

زبان: فارسی

دانلود آموزش

اعمال بارهای دینامیکی در تحلیل های استاتیکیآنچه در این دوره می آموزید:
1. توانایی انجام یک تحلیل استاتیکی
2. توانایی وارد کردن بارهای دینامیکی به تحلیل استاتیکی
3. آشنایی با انواع رفتار سختی ماده Stiffness Behavior

زبان: فارسی

دانلود آموزش

دانلود فایل‌های مورد نیاز