کتابخانه ANSYSpro

برای ارتقای درک عمیق در حوزه روش المان محدود (FEM) و آموزش نرم افزارهای مرتبط، برخی از کتاب های الکترونیکی معتبر جمع آوری شده است که دیدگاه خوبی در زمینه مهندسی به کمک کامپیوتر در اختیار ما می گذارد.
لطفاً نظرات و سوالات خود با کلیک در اینجا برای ما ارسال بفرمایید.


عنوان: مدل سازی و تحلیل در ANSYS Workbench برای مهندسین مکانیک، هوافضا، عمران و صنایع
نویسندگان: علي مختاري و مهدي مرادي
انتشارات: تهران، انديشه سرا، 1392

مشاهده فهرست محتوای کتاب


عنوان: The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS
نویسندگان: Erdogan Madenci and Ibrahim Guven
انتشارات: springer, 2015

دانلود کتاب