مدل سازی و تحلیل در ANSYS Workbench برای مهندسین مکانیک، هوافضا، عمران و صنایع


نویسندگان: علي مختاري و مهدي مرادي
انتشارات: تهران، انديشه سرا، 1392

جهت تهیه کتاب با ما تماس بگیرید.

divider

فهرست محتوا :

فصل اول

آشنایی با محیط ANSYS Workbench

فصل دوم

آشنايي با محيط Design Modeler

فصل سوم

آشنايي با محيط Mechanical

فصل چهارم

شبیه سازی و تحلیل لوله‌‌هاي انعطاف‌پذير

فصل پنجم

شبیه سازی تست سقوط بتن تقويت شده

فصل ششم

شبيه سازي مواد فوق ارتجاعي (Hyperelastic)

فصل هفتم

تحليل ترمومکانيکال اتصالات T-shape

فصل هشتم

شبيه سازي فرآیند فشردگی قوطي نوشابه

فصل نهم

تحليل تير تحت بارگذاري هارمونيک

فصل دهم

شبیه سازی کاويتاسيون در پمپ گريز از مرکز

فصل یازدهم

بهينه‌سازي چند هدفه (Goal-driven optimization)

فصل دوازدهم

تعيين ضرايب شش سيگما (Six sigma analysis)

فصل سیزدهم

تحلیل و شبیه سازی تخريب انفجاري بتن

فصل چهاردهم

تحليل قطعات تغيير شکل يافته در اثر بارگذاري

فصل پانزدهم

پاسخ هارمونيک يک ابزار جوشکاري التراسونيک

فصل شانزدهم

برخورد پرندگان با وسايل نقليه هوائي

فصل هفدهم

تحليل تنش و شکست در استوانه کامپوزيتي