بهینه‌سازی سازه‌ای ملخ‌ کامپوزیتی کربنی

تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌ای ملخ‌ کامپوزیتی کربن-فورج به کمک نرم افزارهای ANSYS و Design Expert

  • تدوین یک رویه‌ی بهینه‌سازی روی پارامترهای ضخامت و زاویه
  • استفاده از روش نگاشت مستقیم بارگذاری آیرودینامیکی روی سطح مدل
  • از بین بردن خطای حاصل از نگاشت بار به روش سنتی
  • استفاده از روش بهینه‌سازی به کمک Fit Function و الگوریتم ژنتیک