شبیه‌سازی گاردریل و آزمون برخورد خودرو

شبیه‌سازی حفاظ‌های جاده‌ای انعطاف‌پذیر (گاردریل) و آزمون برخورد خودرو

 

  • شبیه سازی با کمک نرم افزار ANSYS Autodyn 15 انجام شده است
  • در این پروژه سطوح انرژی گاردریل و میزان تغییر شکل آن با در نظر گرفتن استاندارهای موجود بررسی شده است